#1 #2

Con cặc dài chỉ dành cho em gái dâm này thôi ĐƯỢC RỒI Tôi đã nhận được ít hơn 0, 3 đô la Mỹ, tức là tôi chỉ kiếm được 17. 000 đô la Mỹ và tôi có thể nhận được hơn 7. 500 đô la Mỹ2. 000, tổng cộng là 9. 500 đô la Mỹ, gần 90. 000 nhân dân tệ. Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu những gì tôi sắp nhận được tiền bạc. Ừm, vì chúng ta đều là bạn bè, sau này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, nên giá cả sẽ như lời anh nói. Quán ba. Tôi có vẻ rất miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị củ nh ấy, nhưng thực ra trong lòng tôi đã ngây ngất rồi. Bạn đã mang tài liệu phê duyệt chưa Tài liệu phê duyệt là của một người bạn.