#1 #2

Được em gái ngon bú cặc nút cán cực phê Lúc này hai luật sư bên bào chữa cũng thể hiện hết khả năng của mình, Zhu Luming với tư cách là người bào chữa chính nhưng vẻ ngoài hiền lành lại mang hình ảnh của một trí thức điển hình. Tuy nhiên, anh ta không thua trong các cuộc tranh luận tại tòa án, với kiến thức pháp lý phong phú và kỹ năng bào chữa trước tòa vững vàng, anh ta đã chặn đứng các đợt tấn công của Yao Ning và những người khác, và anh ta luôn giữ thái độ lịch sự, điều này đã giành được sự ủng hộ của chủ tọa phiên tòa.