#1 #2

Sex nhật đụ lồn cô vợ trước mặt chồng cô ấy Chồng tôi và tôi thực sự muốn quay một video tuyệt vời về trò chơi vừa rồi. Không biết bạn có sẵn lòng không Tôi nói Vậy cũng được, nhưng đêm nay làm hai lần rồi, sợ không được Vợ tôi cũng bảo Ừ Chồng em đêm nay đã lắm rồi, thường ngày mà Làm một lần là ngủ như heo chết. Hoàng phu nhân cười nói Không có việc gì Ta đảm bảo, hai nam nhân ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể cương lên, ngươi không tin, chúng t iện tại thử một chút đi Vợ tôi nói Anh Hoàng nói thế, em có thể hơi tin, nhưng chồng em Em biết anh ấy nhất định bất lực.